ยินดีต้อนรับ เริ่มที่นี่ การแข่งขันหุ่นยนต์ VEX เฉลิมฉลองความสำเร็จของนักเรียน