REC-säätiön organisaatiopolitiikka

Yhteen REC Foundation -ohjelmaan kuuluvat organisaatiot määritellään isäntäkoulun tai ryhmän sijainnin mukaan, ja niitä voidaan kuvata seuraavilla kriteereillä:

 • Kaikki organisaation joukkueet asuvat samalla tapahtuma-alueella.  
 • Organisaation sisäiset joukkueet kokoontuvat kauden aikana yhdessä keskeisessä tai yhteisessä paikassa.  
 • Jokainen piirin koulu tunnustetaan erilliseksi organisaatioksi, ja sillä tulisi olla oma joukkuenumeronsa.
 • Jokainen yksityisen tai yhteisöpohjaisen klubin toimipaikka tunnustetaan eri organisaatioksi, ja sillä tulisi olla omat joukkuenumeronsa.
 • Organisaatiot, joilla on useita luokkatasoja ja jotka sijaitsevat samassa paikassa, voivat valita, että ne tunnistetaan yhdeksi tai useammaksi organisaatioksi yhdessä ohjelmassa.  
 • Organisaation osoitteen muutokset tulee hyväksyä tiimin sitouttamispäällikön tai alueellisen tukipäällikön kanssa.

Poikkeukset:

 • Koulut, joilla on JROTC-ohjelma, voivat rekisteröidä JROTC-tiiminsä erilliseksi organisaatioksi, jos niitä ajetaan erillään heidän kouluohjelmistaan.
 • Koulut tai ryhmät, joissa on enemmän kuin 22 joukkuetta ohjelmassa, voivat rekisteröidä ylimääräisen organisaationumeron.

Ymmärrämme, että tiimit yrittävät noudattaa tätä käytäntöä parhaan kykynsä mukaan, mutta eri olosuhteiden vuoksi voi olla haastavaa tietää, pitäisikö heidän tiiminsä luokitella yhdeksi vai useaksi organisaatioksi.  Jos organisaatiot ovat edelleen epäselviä, miten ne pitäisi luokitella, niiden tulee ottaa yhteyttä REC-säätiöön selvitystä varten.  

Organisaation osoitetta ei saa vaihtaa, jotta joukkue saisi kilpailuetua kilpailemalla alueella, joka ei sisällä heidän fyysistä aluetta. Ryhmät, jotka rikkovat tarkoituksella REC-säätiön organisaatiopolitiikkaa, voivat olla toimintaohjeiden vastaisia. REC-säätiö varaa oikeuden tehdä poikkeuksia tähän käytäntöön alueen tarpeiden mukaan.

Alla on esimerkkejä organisaatioista ja niiden luokittelusta REC-säätiön organisaatiorakenteen mukaan.  

Esimerkkejä organisaatioista

Skenaario Organisaatiopolitiikka Esimerkkiryhmänumero(t)
Koulupiirissä on ala-, ylä- ja lukioryhmät. Kutakin koulupiirin koulua pidettäisiin erillisenä organisaationa, ja sen olisi rekisteröidyttävä käyttämällä erillisiä perustiiminumeroita.  ES:1234A, 1234B, 1234C
MS:6543A, 6543B
HS:9876A, 9876B
Girl Scout -joukolla on neljä joukkuetta, mukaan lukien kaksi VIQRC-alakoulun joukkuetta ja kaksi VIQRC-yleiskoulun joukkuetta. Kaikki tiimit kokoontuvat kerran kuukaudessa työstämään robottejaan ja harjoittelemaan. Girl Scout -joukkoa pidettäisiin yhtenä organisaationa, ja se voi rekisteröityä yhdellä perusjoukkueen numerolla. 1234A (ES), 1234B (ES), 1234C (MS), 1234D (MS)
Girl Scout -joukolla on VIQRC- ja VRC-tiimit, jotka kokoontuvat kerran kuukaudessa työskentelemään robottien parissa ja harjoittelemaan. Kunkin ohjelman joukkueet ilmoittautuisivat erilliseksi organisaatioksi. Huomautus: Perusnumerot voivat olla samat tai erilaiset saatavuuden mukaan. VIQRC-tiimit:123A, 123B
VRC-tiimit:321A, 321B
tai,
VIQRC:6543A, 6543BVRC: 6543A, 6543
Nuorisoryhmällä on toimipaikkoja useissa kaupungeissa.  Jokaisessa paikassa on ainutlaatuinen joukko opiskelijoita, jotka osallistuvat ryhmiin, jotka kokoontuvat paikallisessa haaratoimistossa. Jokaista paikkaa pidettäisiin erillisenä organisaationa ja käytettäisiin erillisiä joukkuenumeroita. Sijainti 1:2345A, 2345B
Sijainti 2:3456A, 3456B
tai
Sijainti 3:5432A, 5432B
Koulussa on oppilaita K–8-luokilta, ja niissä on joukkueita, jotka kattavat useita VIQRC-luokkatasoja. VIQRC:n alkeisjoukkueita johtaa valmentaja A ja yläkoulun joukkueita valmentaja B. Koulu voi valita rekisteröityäkö yhdeksi organisaatioksi tai useampaan organisaatioon, koska niitä johtavat erilliset valmentajat. Vaihtoehto 1:1234A (ES), 1234B (MS),tai
Vaihtoehto 2:1234A (ES), 3456A (MS)
Nuorten ryhmässä on neljä joukkuetta, joita ohjaavat itsenäisesti erilliset valmentajat; joukkueet eivät tapaa yhdessä kauden aikana. Tässä skenaariossa on todennäköistä, että kyseessä on neljä itsenäistä tiimiä ja jokainen tulisi rekisteröidä erilliseksi organisaatioksi.   1234A, 2345A, 3456A, 4567A
Yksityisellä seuralla on neljä joukkuetta, joita ohjataan yhteistyössä yhdessä paikassa erillisillä valmentajilla; he tapaavat säännöllisesti kauden aikana. Yksityistä klubia pidetään yhtenä organisaationa ja se voi rekisteröityä yhdellä joukkuenumerolla. Jos heillä oli useita luokkatasoja samassa ohjelmassa, he voisivat päättää toisen organisaation perustamisesta tai kaikki yhden organisaation alaisina.  1234A, 1234B, 1234C, 1234D,
tai
1234A, 1234B (MS)3456A, 3456B (HS)
Lukiossa on VRC-ohjelma ja Aerial Drones -ohjelma. Molempia ohjelmia suorittaa sama valmentaja samassa paikassa. Jokaista lukion ohjelmaa pidettäisiin erillisenä organisaationa. Huomautus: Perusnumerot voivat olla samat tai erilaiset.

VRC: 6543A, 6543B
ADC: 9876A, 9876B,
tai
VRC: 6543A, 6543B
ADC: 6543A, 6543B

2023-2024 Kilpailukauden kiinteä järjestämismaksu

Muiden kuin Yhdysvaltojen joukkueiden ja organisaatioiden rekisteröintimaksut määräytyvät alueen RSM:n mukaan.

Kiinteä 950 dollarin järjestämismaksu enintään 22 joukkueen rekisteröinnistä (USA).

Esimerkkejä kilpailukauden 2023–2024 tasaisesta järjestämismaksusta

Joukkueiden lukumäärä organisaatiossa

Koko organisaation rekisteröintimaksu

1 Joukkue

200 dollaria

2 joukkuetta

350 dollaria

4 joukkuetta

650 dollaria

5 joukkuetta

800 dollaria

6 joukkuetta

950 dollaria

7-22 joukkuetta

950 dollaria

68 joukkuetta

3 200 $*

*68 joukkueen organisaatio maksaa 3 200 dollarin rekisteröintimaksun. He maksavat 3 kiinteää järjestämismaksua (950 dollaria kukin) kattaakseen 66 joukkueen rekisteröintiä. He maksavat 350 dollaria kattaakseen kaksi jäljellä olevaa joukkueen rekisteröintiä.

REC Foundation -ohjelmat

REC-säätiö tukee erilaisia ​​ohjelmia, joiden tarkoituksena on innostaa ja motivoida opiskelijoita menestymään STEM-koulutuksessa. Kun viitataan -ohjelmaan REC Foundation Organizational -käytännön yhteydessä, nämä ohjelmat sisältävät ohjelmia, jotka ovat avoinna rekisteröitymistä varten RobotEvents.comissa. Esimerkkejä REC Foundation -ohjelmista ovat:

 • VIQRC
 • VRC
 • VEX U
 • Aerial Drone -kilpailu
 • TSA VIQRC
 • TSA VRC
 • Bell Advanced Vertical Robotics

Luokkatasot

Joukkueen arvosanat määräytyvät viime kädessä ohjelmaa vastaavan pelioppaan määritelmien mukaan, ja ne riippuvat yleensä joukkueen oppilaiden iästä.  Tyypillisiä arvosanaluokkia ovat peruskoulu, yläkoulu, lukio ja yliopisto.  Katso RoboticsEducation.org-sivustolta löytyvät pelioppaat ohjelmakohtaiset ikävaatimukset.

Ryhmän yhteyshenkilön määritelmät

RobotEvents.com-sivustolla tiimiin liittyy monenlaisia ​​kontakteja: ensisijainen yhteyshenkilö, toissijainen yhteyshenkilö, taloudellinen yhteyshenkilö ja organisaatioyhteys. Jokaisella nimetyllä tiimin yhteyshenkilöllä on oltava vahvistettu RobotEvents.com-tili ja vahvistettu sähköpostiosoite, jonka avulla he voivat hallita joukkueen rekisteröintejä.

On tärkeää huomata, että kaikki joukkueen yhteyshenkilöt voivat hallita joukkuetta RobotEvents.comissa, mukaan lukien joukkueen rekisteröinti kaudelle, rekisteröityminen tapahtumiin ja joukkueen tietojen muokkaaminen. 

Jos tiimi liittyy kouluun, vähintään yhden yhteyshenkilön on oltava kyseisen koulun työntekijä. Kouluja, jotka lisäävät vanhempia tiimikontakteiksi, rohkaistaan ​​kehittämään sisäinen prosessi ja ohjeet siitä, mitä koulun ulkopuoliset henkilökunnan kontaktit ovat sallittuja ja mitä eivät. 

Ensisijainen yhteyshenkilö (pakollinen)

Suurin osa REC-säätiön ja tapahtumakumppaneiden sähköpostiviesteistä lähetetään ensisijaiselle yhteyshenkilölle.

 • Ensisijainen yhteyshenkilö on tyypillisesti joukkueen "päävalmentaja" ja on vastuussa kaikkien yhteystietojen ja tilimääritteiden tarkkuuden ylläpitämisestä. Kouluihin liittyvät tiimit käyttävät tyypillisesti henkilökunnan jäsentä ensisijaisena yhteyshenkilönä. 
 • Ensisijaisen yhteyshenkilön tulee tehdä kaikki suuret muutokset joukkueen Robot Events -tiliin.
 • Ensisijainen yhteyshenkilö on yleensä vastuussa joukkueen rekisteröinnistä kaudelle ja tapahtumiin sekä maksujen suorittamisesta.
 • Ensisijainen yhteyshenkilö on vastuussa siitä, että REC-säätiön osallistujan vapautuslomakkeet täytetään jokaisesta ryhmän opiskelijasta.
 • Ensisijainen yhteyshenkilö osallistuu yleensä tapahtumiin joukkueen kanssa.
 • Ensisijainen yhteyshenkilö on ensisijainen vastuuhenkilö ryhmän opiskelijoista ja hän on ensimmäinen henkilö, johon otetaan yhteyttä tiimiin liittyvässä viestinnässä. 
 • Ensisijaiset ja toissijaiset yhteyshenkilöt voivat lähettää kysymyksiä virallisissa Q&A -järjestelmissä RobotEvents.comissa.
 • Ensisijaisen yhteyshenkilön tulee olla aikuinen (yli 18-vuotias) eikä hän voi olla opiskelijajoukkueen jäsen, joka liittyy kyseisen ohjelman nykyiseen joukkueeseen, ellei joukkue ole rekisteröitynyt VEX U -kilpailuun.

Talousyhteys (pakollinen)

Ryhmän talousyhteyshenkilö on henkilö, joka vastaa maksujen käsittelystä RobotEvents.comin kautta. 

 • Talousyhteyshenkilö voi olla sama henkilö kuin ensisijainen yhteyshenkilö.
 • Talousyhteyshenkilö koordinoi maksuja joukkueiden rekisteröinnistä, tapahtumien rekisteröinnistä ja kaikista RobotEvents.comin kautta tehdyistä tuoteostoista. 
 • Taloudellisen yhteyshenkilön on oltava aikuinen (18+-vuotias), eikä hän voi olla opiskelijajoukkueen jäsen, joka liittyy kyseisen ohjelman nykyiseen joukkueeseen, ellei joukkue ole rekisteröitynyt VEX U -kilpailuun.

Toissijainen yhteyshenkilö (valinnainen)

Ryhmän toissijainen yhteyshenkilö on lisähenkilö, joka auttaa hallitsemaan tiimiä RobotEvents.comissa ja on valinnainen. 

 • Toissijainen yhteyshenkilö on tyypillisesti "apuvalmentaja" tai muu aikuinen, joka osallistuu tapahtumiin, kun ensisijainen yhteyshenkilö ei voi osallistua.
 • Toissijainen yhteyshenkilö voi suorittaa ryhmien ja tapahtumien ilmoittautumisia, päivittää toissijaisia, taloudellisia ja organisaatiokontakteja ja auttaa opiskelijoiden osallistujalomakkeiden hallinnassa.
 • Ensisijaiset ja toissijaiset yhteyshenkilöt voivat lähettää kysymyksiä virallisissa Q&A -järjestelmissä RobotEvents.comissa.
 • Toissijaisen yhteyshenkilön on oltava aikuinen (yli 18-vuotias), eikä hän voi olla opiskelijajoukkueen jäsen, joka liittyy nykyiseen joukkueeseen kyseisessä ohjelmassa, ellei joukkue ole rekisteröitynyt VEX U -kilpailuun.

Organisaation/hallinnon/piirin yhteyshenkilö (valinnainen)

Tiimin organisaation/hallinnollisen/piirin yhteyshenkilöä käytetään, kun on keskitetty henkilö, joka auttaa hallitsemaan useita tiimejä tai organisaatioita. 

 • Organisaation/hallinnollisen/piirin yhteyshenkilö ei toimi joukkueen "päävalmentajana" tai ensisijaisena yhteyshenkilönä.
 • Esimerkkejä organisaation/hallinnon/piirin yhteyshenkilöistä ovat koulupiirin STEM-koordinaattori, joka maksaa rekisteröintimaksut tiimeille useissa piirin kouluissa, tai voittoa tavoittelematon johtaja, joka auttaa useiden ohjelmien hallinnoinnissa eri sivustoissa. 
 • Organisaation/hallinnon/piirin yhteyshenkilön tulee olla aikuinen (yli 18-vuotias) eikä hän voi olla opiskelijajoukkueen jäsen, joka liittyy kyseisen ohjelman nykyiseen joukkueeseen, ellei joukkue ole rekisteröitynyt VEX U -kilpailuun.